Du kan allerede nu tegne et støttemedlemsskab af Lejre Fitness, og støtte aktiviteterne i forbindelse med opstarten. Støttemedlemsskabet giver Lejre Fitness mulighed for at lave alle de indledende manøvrer, og samtidig er det et vigtigt fundament, når Lejre Fitness søger fonde.
Fondene vil gerne se en opbakning til foreningen fra lokalsamfundet, for at godkende ansøgninger om midler.

Støttemedlemsskabet kan tegnes ved indbetaling af kr. 100,- til bankkonto eller via MobilePay til 501688.

MobilePayKontooverførsel


For at undersøge hvilke aktiviteter, der er interesse for, samler vi data ind i forbindelse med oprettelse af støttemedlemsskab.
Det er selvfølgelig ikke det samme, som at aktiviteten bliver en mulighed. Dog er vi så klar over interessen, og kan arbejde videre med midler til det.