Der indkaldeles til generalforsamling i Lejre Fitness tirsdag d. 31. marts 2020 kl. 19:00-21:00 i det gamle cafeterie i Lejrehallen.

I Lejre Fitness arbejder vi fortsat hårdt på at etablere dit lokale fitness center i Lejrehallen.
Tirsdag d. 25. februar nåede vi endnu en stor milepæl, da Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen til en tillægsaftale om 5 års uopsigelighed af Lejre Fitness’ lokale i Lejrehallen.
Dermed er der skabt grundlag for, at der kan søges om et rentefrit lån på kr. 300.000,- hos Bevæg Dig For Livet.

Det og meget mere kan du høre om på foreningens første generalforsamling.

Forslag sendes til formanden: formand@lejre.fitness senest d. 17. marts 2020.

For at vi har en ide om fremmøde, må du meget gerne give din deltagelse til kende her: https://forms.gle/T5F5zDqSQN7cfw8A6

Vel mødt.

— — —

Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Forslag til handlingsplan
 6. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse
 7. Valg til foreningens bestyrelse.
  Følgende medlemmer af bestyrelsen er på valg i år
  • Formand Carsten Skov
  • Bestyrelsesmedlem Jens Høyby-Kruse
  • Bestyrelsesmedlem Mikkel Mogenstrup
  • Bestyrelsesmedlem Anne-Birgit Rasmussen
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Evt.

Sitet bruger cookies. Ved at fortsætte med at bruge dette site, accepterer du vores brug af cookies.