af 12. juli 2020

§ 1. Medlemskab

Dit medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bankoplysninger mv. bedes du venligst rette det i medlemssystemet på Lejre Fitness’ hjemmeside. Medlemskabet er en bindende aftale for begge parter i den i kontrakten anførte periode, og ophører automatisk ved periodens udgang.

Stk. 2. Lejre Fitness kan bede om at se billedlegitimation, eller tage foto af dig, som vil være tilgængeligt for bestyrelsen og vores instruktører.

Stk. 3. Hvis Lejre Fitness indfører adgangskontrol i form af visning af de senest ankomne medlemmer på en storskærm i centret, vil dit billede og dit fornavn midlertidigt kunne blive vist på denne.

§ 2. Medlemsbrik

Medlemsbrikken medbringes og benyttes til at få adgang til hallen og fitnesscentret. Medlemsbrikken er personlig, og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Bliver din medlemsbrik væk eller beskadiget meddeles dette til Lejre Fitness, som udsteder en ny mod et gebyr efter de til enhver tid gældende satser.

§ 3. Betaling

Ved oprettelse af medlemskab betaler du forud for hele aftaleperioden. Du betaler herudover opstartsgebyr efter de til enhver tid gældende satser.

Stk. 2. Ved indmeldelse kan du vælge at lade fornyet betaling ske automatisk ved aftaleperiodens udgang. Benytter du denne mulighed, starter der en ny medlemsperiode af samme længde som den oprindelige, og på de vilkår, der gælder for medlemskab ved fornyelsen. Ved automatisk fornyelse betaler du ikke opstartsgebyr.§ 4. Passivt medlemskab

Når en aftaleperiode ophører uden fornyet betaling, indtræder du automatisk i passivt medlemskab. Du er passivt medlem i et år fra sidste betalingsdag. Ønsker du i denne periode igen at indtræde som aktivt medlem, betaler du ikke opstartsgebyr.

§ 5. Refusion ved aftalens ophør

Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte medlemskaber.

§ 6. Opsigelse

Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab af Lejre Fitness på vores hjemmeside. Dog får du ikke refunderet forudbetalt kontingent.

§ 7. Ændringer i priser og medlemsvilkår

Lejre Fitness forbeholder sig ret til prisændringer. De til enhver tid gældende priser fremgår af vores hjemmeside.


§ 8. Træning og ophold i centret

Lejre Fitness er kun for medlemmer og alle, der skal ind i centeret skal registrere deres medlemsbrik i adgangskontrollen ved indgangen til centeret.

Stk. 2. Børn i følge med voksne skal opholde sig roligt ved hyggeområdet.

Stk. 3. Træningstøj skal anvendes ved træning. Udendørs fodtøj må ikke medbringes i centret.

Stk. 4. Træningsudstyret tørres af efter brug efter de anvisninger, der forefindes i træningslokalet. Træningsudstyr, vægte og skiver lægges på plads efter brug.

Stk. 5. Vægte og vægtstænger må først slippes når de har kontakt med gulvet.

Stk. 6. Henvisninger fra instruktører/vejledere eller medlemmer af bestyrelsen skal altid følges.
Støjende, provokerende eller stødende adfærd over for andre tolereres ikke.

Stk. 7. Det er ikke tilladt at fotografere eller på anden måde optage andre i centret uden deres samtykke.

Stk. 8. Ophold på og omkring maskiner og udstyr er forbeholdt trænende medlemmer. Det er tilladt at tage ophold i det dertil indrettede hyggeområde ved rent social aktivitet.

Stk. 9. Vis altid hensyn til andre i centret.

Stk. 10. Branddøren må udelukkende åbnes ved brand.

§ 9. Misligholdelse af kontrakt

Alle, der opholder sig i centret forpligter sig til at overholde de fastsatte betingelser for ophold og benyttelse af redskaber mm., herunder overholdelse af husreglerne samt henvisninger fra personalet/instruktørene. Mangel på dette udgør en væsentlig misligholdelse af kontrakten. Såfremt et medlem optræder truende eller på anden måde generer andre medlemmer eller Lejre Fitness’ ansatte/frivillige medarbejdere, kan Lejre Fitness uden varsel ekskludere medlemmet, jf. vores vedtægter. Dette gælder ligeledes ved grove overtrædelser af medlemsvilkårene, såsom f.eks. doping eller udlån af medlemsbrik.

§ 10. Helbredstilstand og personskade

Al træning sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i den helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Lejre Fitness. Lejre Fitness tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker, forkert træning eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.

§ 12. Værdigenstande

Lejre Fitness bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade, ej heller ved tyveri fra skabe.


§ 13. Personoplysninger

Lejre Fitness’ persondatapolitik udarbejdes og vedligeholdes separat.


§ 14. Kommunikation

Ved indmeldelse giver du tilsagn til, at Lejre Fitness kan kontakte dig med information, som vurderes at være relevant for dig som medlem.


§ 15. Anti Doping Danmark

Alle former for doping er forbudt og medfører eksklusion. Anti Doping Danmark foretager uanmeldte kontrolbesøg i foreningen. Salg eller anden videreformidling af dopingmidler i centret vil blive anmeldt til politiet.


§ 16. Vilkårsændringer

Lejre Fitness kan til enhver tid ændre vilkårene for medlemskab. Vilkårsændringer vil blive offentliggjort som opdateringer af vores regelsæt.

Stk. 2. Byrdefulde ændringer af centrale vilkår for medlemskab vil træde i kraft ved indmeldelse eller fornyelse af medlemskab, med mindre anden besked gives af Lejre Fitness’ bestyrelse.

Stk. 3. Gør bestyrelsen brug af deres beføjelse efter stk. 2, kan § 5 fraviges.

Sitet bruger cookies. Ved at fortsætte med at bruge dette site, accepterer du vores brug af cookies.